Advies en on-the-job begeleiding bij verandertrajecten

Wie zijn we

 

Wij, Belinda Hibbel en Rachel Streefland, zijn van mening dat een verandering alleen zinnig is als de verandering tot een verbetering leidt.

Wat doen we

 

Faciliteren bij probleemverheldering en articulatie van de verandervraag op organisatie- en individueel niveau (kritisch kijken naar de eigen rol in het veranderproces en de rol van communicatie daarbinnen).

Hoe doen we dat

 

Wij leveren na een intake een plan van aanpak waarin een traject op maat voorgesteld wordt. Onze aanpak wordt getypeerd als flexibel, helder in doel en werkwijze en één met een hoge en duurzame opbrengst.

 

M.I.N.D   T.H.E

G.A.P

Non-profit organisaties zoals in het onderwijs, de zorg en lokale overheden hebben voortdurend te maken met veranderingen die vragen om aanpassingen. Dit komt doordat deze organisaties midden in de samenleving staan en beïnvloed worden door onder andere politieke, wetenschappelijke en culturele verschuivingen. Ontwikkeling in het onderwijs, de zorg en lokale overheden omvat daarom het blijvend werken aan kwaliteitsverbetering door het doorvoeren van kleine of grote wijzigingen.

 

Veranderingen in organisaties roepen vaak ambivalente reacties op. Zelfs als mensen vol enthousiasme aan een verandertraject beginnen, ontstaat er toch regelmatig gedurende het traject weerstand en ligt afhaken op de loer. Of het proces van verandering blijkt veel meer valkuilen te bevatten dan van te voren gedacht.