Referenties

Rachel Streefland en Belinda Hibbel zijn in staat om zich heel snel in een complexe casuïstiek in te werken. Vervolgens weten zij in nauwe samenwerking met de bij de casus betrokken medewerkers oplossingen te realiseren. Daarbij geven zij ruimte aan de expertise van deze medewerkers, zodat eigenaarschap behouden blijft. Tegelijkertijd hebben zij oog voor de verbinding met de opdrachtgever met wie zij zorgvuldig communiceren.

Drs. W. Duyvendak

directeur a.i. Seminarium voor Orthopedagogiek

Rachel Streefland en Belinda Hibbel hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de voorwaarden voor het verhogen van de kwaliteit van mijn school. Zo hebben ze mij geadviseerd bij het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur. Met alle betrokkenen (MT en medewerkers) hebben zij de visie aangescherpt en geconcretiseerd. Deze nieuwe organisatiestructuur en visie heeft geleid tot rust en helderheid over taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers. Daar waar deze veranderingen op persoonlijk vlak ingewikkeld was, hebben zij medewerkers gesteund in deze verandering door het aanbieden en uitvoeren van een effectief en kortdurend coachingstraject.

Michelle Hess

Schoolleider SBO

Mijn eigen ervaring met Rachel Streefland en Belinda Hibbel in een kwaliteitsverbeteringstraject is dat ze beschikken over een uitgebreide expertise. Ze faciliteren bij het verhelderen van de  aangedragen problematiek en weten deze met ons samen te herformuleren in concrete doelen die van toepassing zijn op het probleem waarvoor ze zijn ingeroepen. Daarnaast weten zij op basis van hun kennis en kunde aan te sluiten bij de ontwikkelvraag van de medewerkers met wie ze werken. Het oplossen van een probleem moet gebeuren in een zo aangenaam mogelijke en activerende werksfeer, waarbij de professionaliteit van de betrokken medewerkers uitgangspunt van het verandertraject is. Zij weten dat te bewerkstelligen.

Drs. K. Ciach

Leerpsycholoog, Docent rekenen/wiskunde en didactiek

Vanuit mijn rol als beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit bij een grote stichting voor primair onderwijs heb ik Belinda en Rachel aan het werk mogen zien bij twee verschillende scholen. Hetgeen direct opvalt, is dat zij de situatie heel snel juist aanvoelen en het vertrouwen van medewerkers hebben. Hierdoor kunnen ze op een passende wijze samen met betrokkenen een plan van aanpak maken en uitvoeren, waarbij eigenaarschap bij de betrokken behouden blijft. In het gehele traject gaan zij de moeilijke vragen niet uit de weg en maken ze alles bij iedereen bespreekbaar. Ook op bovenschools niveau. Voor mij zit de kracht van dit tweetal in het kunnen combineren van het gebruik van gegronde theorieën met hun voelsprieten om de (in)formele en relationele situatie te lezen.

Jelle Mak, Msc

Beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit

Please reload