Team

Rachel Streefland

Belinda Hibbel

(Ortho)pedagoog, sinds 2001 docent, projectleider en ontwikkelaar aan de Universiteit Utrecht bij Pedagogiek en Onderwijskunde en de faculteit Educatie aan de Hogeschool Utrecht. Haar oorsprong ligt in het basis en voortgezet onderwijs. Scherpe waarnemer, goed in staat een verbinding te leggen tussen de ‘zichtbare’, rationele, bedrijfsmatige kant van organisaties met meer verborgen, irrationele lijkende en emotionele krachten die spelen, mens georiënteerd en diplomatiek. Doelgericht, humor en overtuigend. In staat om door aan te sluiten bij de persoonlijke visie van de verschillende betrokken in een verandertraject te komen tot verbinding. Als zelfstandige verbonden aan de Master Management aan de HU. Kennis van en affiniteit met organisatievraagstukken en -ontwikkeling. Ruime ervaring met name veranderingsprocessen in non-profit organisaties (structuur- en cultuurveranderingen).

Wijsgerig pedagoog/filosoof en sinds 1991 verbonden als docent, projectleider en ontwikkelaar aan de Universiteit Utrecht bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Haar oorsprong ligt in het basisonderwijs. Snelle en scherpe denker, kan mensen en organisaties in beweging brengen, creatief, verstaat praktijkproblemen en weet deze adequaat te articuleren naar meer complexe theoretische vraagstukken of juist andersom, conceptueel sterk. Humor, inspirerend, daadkrachtig en to-the-point. Is in staat door het stellen van de juiste vragen tot een bruikbare organisatievisie te komen en deze te vertalen naar strategie en innovatie. Ruime ervaring met het leiden van projecten waarbij visievorming en nieuwe ideeën tot stand komen die leiden tot duurzame verbeteringen.

  • LinkedIn - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle