Wat doen we

Faciliteren bij probleemverheldering en articulatie van de verandervraag op organisatieniveau en individueel niveau (kritisch kijken naar eigen rol in het veranderproces en de rol van communicatie daarbinnen).

Leidinggevenden en hun teams faciliteren bij het verkennen en vergroten van de veranderingsbereidheid.

Advies en on-the-job begeleiding en implementatie van verandertrajecten in non-profit organisaties

Stichtingen, besturen, directies of teams helpen bij het articuleren van een bruikbare, gefundeerde organisatievisie, missie, strategie en daaruit voortkomende doelstellingen.

Met betrokkenen in kaart brengen van de gewenste effecten van de interventie en de haalbaarheid daarvan.