Wie zijn we

Onze samenwerking is gestart in 2007 bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van de eerste Academische Pabo (ALPO) van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. De veranderingen die nodig waren om een kwalitatief goede, geïntegreerde academische pabo te realiseren waren (en zijn) talrijk en complex. Naast dit veranderingstraject hebben wij ook bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en de Gamma-propedeuse van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de UU, de Master Management of Education van de HU en bij verschillende schoolbesturen en schoolteams (verander)trajecten geïnitieerd, ontworpen en geïmplementeerd. Recente verandertrajecten die we hebben aangestuurd is de verandering van het Bacheloronderwijs van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht,  het ontwikkelen van vakgroepoverstijgende cursussen bij de bacheloropleiding Archimedes van de Hogeschool Utrecht, projectleiding van werkdrukreductie in een grote onderwijsorganisatie, on-the-job begeleiden van docenten en managementteam bij accreditatietraject voor Seminarium voor Orthopedagogiek en het verzorgen van training en on-the-job begeleiding van docenten HBO met als doel de kwaliteit van toetsing te verhogen.

 

In deze verschillende trajecten hebben wij de weerbarstigheid en complexiteit van de verandervraagstukken ervaren. Binnen het traditioneel denken over veranderingen vonden wij niet altijd de tools om effectiviteit en duurzaamheid van veranderingen te waarborgen. Om deze ‘gap’ op te vullen hebben wij in Cambridge MA bij prof. dr. R. Kegan en dr. L. Lahey van de Harvard University Graduate School of Education de ‘Immunity To Change’ Facilitator’s training gevolgd. Aanvullend hierop zijn we daar ook getraind in het afnemen en interpreteren van het Subject-Object interview (SOI) dat ingezet kan worden bij een coachingstraject van individuele medewerkers of leidinggevenden.